Felhasználási feltételek

Üdvözli a toborzas.hu oldal!

Köszönjük, hogy a JobServices Hungary Humánszolgáltató szolgáltatásait használja! Cégünk segít Önnek abban, hogy az Önhöz legjobban illő állást megtalálja, illetve, hogy a munkáltatók könnyebben ki tudják választani.

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a JobServices Hungary Humánszolgáltató (9024 Győr, Verseny u. 32., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett toborzás.hu (http://www.toborzas.hu/) weboldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás) igénybevevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Szolgáltatás használatának az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató jogosult a feltételek egyoldalú módosítására. A módosításokról Felhasználó weboldalon értesítést kap. A Szolgáltatás használatának folytatásával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

3. Bármely, toborzas.hu oldaltól különböző weboldal (Facebook.com, Linkedin.com, stb.), az toborzas.hu oldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. Az JobServices szolgáltatásának célja, hogy segítse az álláskeresőket abban, hogy mielőbb értesüljenek a magyar álláspiac legfrissebb ajánlatairól, illetve elérhetővé tegye Őket a munkaadók és azok megbízói (fejvadászok) számára. A Szolgáltató lehetőséget kínál, hogy felhasználói kereshessenek az álláshirdetésekből képzett adatbázisában, illetve az JobServices partnereinek karrier oldalaiban (Branding oldalak), feltölthessék profiljukat, önéletrajzukat a munkaadók által kereshető adatbázisba és az ajánlatokra akár online, azonnal jelentkezni is tudjanak.

2. A szolgáltatás lényege közvetítő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban semmilyen módon nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, így azok helytállóságáért felelősséget nem vállal és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

III. Regisztráció

1. A JobServices Szolgáltatásokhoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött, így kizárólag regisztrált Felhasználók menthetik el személyes nyitóoldalukon keresési szempontjaikat és a kiválasztott álláshirdetéseket, iratkozhatnak fel hírlevélre, illetve tölthetik fel önéletrajzukat az JobServices önéletrajz adatbázisban.

2. A regisztrációs folyamat az JobServices weboldalra történő valós adatok megadásával kezdődik. Az adatok megadásánál a Szolgáltató ajánlja a pontos, figyelmes és teljeskörű kitöltést. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció pontatlan, vagy nem teljeskörű, úgy az negatívan befolyásolhatja a felvételi esélyeit.

A regisztrációt követően a Felhasználó, a folyamat során megadott e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján aktiválhatja regisztrációját.

3. A Felhasználó regisztrációjának feltétele a Felhasználási feltételek megismerése és megerősítése.

A Felhasználó a regisztrációkor ahhoz is hozzájárul, hogy őt a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levél vagy Felhasználói fiók üzenet formájában megkeresse (eDM).

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az toborzas.hu oldalon létrehozott fiókjában a Szolgáltató hirdetést, híreket, HR anyagokat és egyéb számára fontos anyagokat helyezhet el.

4. Amennyiben a Felhasználó adataiban változások állnak be, úgy azokat köteles a fiókjában rögzíteni. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a változások rögzítésének elmulasztása miatt keletkezett esetleges károkért. A Felhasználó jelszavának és fiókjának titkosságának megőrzése az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért, kivéve a Szolgáltató által végzett módosításokat.

A Felhasználó minden esetben köteles Szolgáltatót értesíteni, amennyiben felmerül a gyanú arra, hogy a fiókjához illetéktelen hozzáfért, illetve a fiók biztonsága veszélybe került. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a veszély elhárítására és a biztonságos fiókhasználat visszaállítására.

IV. A szolgáltatás leírása

1. A Felhasználó böngészhet a Weboldalon közzétett álláshirdetések között, különböző szempontok szerint kereshet az álláshirdetések között, illetve elküldheti jelentkezését az adott álláshirdetésnél meghatározott elérhetőségen, amennyiben állást keres. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben anonim álláshirdetésre jelentkezik, nincs lehetősége az álláshirdető személyének felfedésére, így annak megismerésére sem, hogy a pályázat kihez jut el.

A Felhasználó a jelentkezését az JobServices rendszerébe küldi el. A JobServices az álláshirdető által igénybe vett online toborzástámogató alkalmazás. A JobServices az álláshirdetésekre történő jelentkezéseket automatikusan továbbítja a Hirdetőnek az JobServices rendszerében elérhető egyedi adatbázisába. A jelentkezésért és a megadott adatok pontosságáért és valóságáért a Felhasználó felel.

Az adatlapon a Felhasználóknak lehetőségük van Facebook és LinkedIn profiljuk megadására, továbbá Skype elérhetőségük megadására is.

A szolgáltatás során tárolt információk: a Felhasználó közösségi oldalon lévő profiljának linkje.

A közösségi profil megosztásból eredő esetleges negatív felvételi döntésekért kizárólagosan a Felhasználó vállalja a felelősséget.

A Felhasználók a regisztráció során feltölthetik önéletrajzukat, motivációs levelüket, korábbi projektjeiket és referenciáikat is legfeljebb 100MB terjedelemben. A Feltöltött Felhasználói Tartalmak kizárólag a munkavégzéshez kapcsolódhatnak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az önéletrajzokhoz és a feltöltött dokumentumokhoz a Szolgáltató szerződött partnerei (munkaadók, munkaadók megbízottjai, munkaerő közvetítők, fejvadászok) hozzáférnek.

Az önéletrajzok között a Szolgáltató munkatársai a munkaadók megbízásának megfelelően előszűrést végezhetnek, melynek eredményéről és a kiválasztott pályázókról tájékoztatják a potenciális munkaadókat.

Az JobServices Szolgáltatás keretén belül tilos a szerzői jogi oltalom alá eső mű vagy művek megosztása illetve egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé.

Tilos továbbá a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket.

A Felhasználónak a szolgáltatás keretein belül tilos reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele.

2. A Felhasználónak lehetősége van regisztrációt követően hírlevélre történő feliratkozásra. A regisztrációval együtt Felhasználó beleegyezik abba, hogy részére a Hírlevélben a beállított álláskeresői paramétereknek megfelelő álláshirdetések mellett reklámajánlatok kerüljenek megküldésre.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az álláshirdetéseket tartalmazó Hírlevelek automatikusan generálódnak, így az abban foglalt álláshirdetésekre a Weboldalon közzétett álláshirdetésekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

3. A Felhasználó megértette és elfogadja Szolgáltató azon kitételét, miszerint a szolgáltatás igénybevétele során megismert munkáltatói elérhetőségekre csak a munkavállalói pályázatát küldi el, így nem küldhet reklámanyagot, illetve kéretlen tartalmat (spam).

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül változtassa, bővítse, módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, funkcióját megváltoztassa, illetve saját tartalmakat helyezzen el rajta.

5. Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törölhet felhasználói tartalamakat illetve tagadhat meg Felhasználói hozzáférést, amennyiben tudomására jut, hogy Felhasználó jogsértő információkat, tartalmakat jelenített meg.

V. A Szolgáltatás igénybevételéhez kötődő tiltások, lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely bármely módon negatívan befolyásolhatja a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét.

2. A JobServices Szolgáltatás, üzleti filozófia, valamint az toborzas.hu oldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok a Szolgáltató védelmét szolgáló jogok, így a JobServices-t illetik meg. A JobServices oldalon található tartalom, olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, kinyomtatáson, saját számítógépen nem kereskedelmi lementésen kívül semmilyen egyéb formában nem használható fel.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán az JobServices weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: JobServices www.toborzas.hu, aloldal közvetlen (deep) linkje” . A link elhelyezése előtt kérem vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon található elérhetőségünk valamelyikén.

4. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között használható. A Felhasználót terhel mindennemű felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett tevékenységeiért. Szolgáltató bárminemű visszaélés, jogszabály ellenes, mások jogait sértő magatartás esetén Felhívja a Felhasználó figyelmét, a jogszabály vagy felhasználási feltételek elleni cselekedetre és kéri annak azonnali hatályú megszüntetését. Ennek elmaradása esetén Szolgálató jogosult a Felhasználót eltiltani a szolgáltatás további használatától és a fiókját törölni. Annak eldöntése, hogy egy Felhasználói tartalom a JobServices szabályzatába ütközik-e, a Szolgáltató menedzsmentjének a feladata illetve felelőssége.

5. A Szolgáltató minden esetben megvizsgálja azon bejelentéseket, amelyeket Felhasználóink mások jogellenes vagy szabályzatba ütköző magatartásáról jeleznek.

VI. Felelősségről szóló rendelkezések

1. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatást a legnagyobb körültekintéssel és szakmai kompetenciák alapján állította elő és teszi elérhetővé a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett hibákért, rendszer kihagyásokért, illetve egyéni igényeket nem hivatott kielégíteni. A Szolgáltató nem felel az Internetes hálózatban keletkezett meghibásodásokért és/vagy kimaradásokért, technikai leállásokért, vagy külső szereplők általi károkozásokért. (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az álláskeresés eredményességéért, de a tőle elvárható módon támogatja Felhasználót abban, hogy a képességeihez legjobban illeszkedő munkát megtalálja. Ennek érdekében akár e-mail, rendszerüzenet vagy telefonos kommunikáció révén ösztönözheti felhasználót az adatlapjának korrekt és hiánytalan kitöltésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, az oldalán elhelyezett álláshirdetések, pozíciók, karrier oldalak létezéséért és pontosságáért, de a tőle elvárható legnagyobb figyelemmel köt szerződést a munkaadókkal, illetve annak szerződött partnereivel. A nem valós hirdetést, vagy nem korrekt pozíciót a Felhasználói bejelentés után (info@toborzas.hu) 2 munkanapon belül kivizsgálja és a szankciókat a menedzsment döntés alapján meghozza.

3. A Felhasználó általi hibás adatközlésből fakadó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. A Felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók birtokában vannak, annak illetéktelen felhasználásából eredő károkért a felelősséget Ők vállalják. A Felhasználónak minden tőle telhetőt el kell követnie, hogy jelszavát vagy fiókját illetéktelen személy ne használhassa, az ebből eredő harmadik félnek okozott károkért is felelősséggel tartozik.

5. Az toborzas.hu weboldal számos formában csatlakozik majd a világhálón elérhető weboldalakhoz. A Szolgáltató figyelemmel kíséri, hogy csakis olyan oldalakkal alakítson ki kapcsolatot, amelyek nem jogszabályba ütköző tevékenységet végeznek, az üzletmenetük transzparens és átlátható. Amennyiben a partneroldalak részéről etikátlan, jogszabályba ütköző, versenyszabályokat sértő magatartást tapasztalunk, úgy az együttműködést az adott oldallal Szolgáltató haladéktalanul megszünteti. Mivel több ezer lazább, illetve komolyabb együttműködést (linkek, aloldalak, karrier oldalak, közösségi profilok, google hirdetések, stb.) köthet Szolgáltató, így nem tudja garantálni az összes partner üzleti átvilágítását, de Felhasználói panasz alapján 2 munkanapon belül kivizsgálja a jelzett problémát.

6. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt az JobServices menedzsment, bármely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Felhasználói Tartalmat törölt.

7. A Felhasználó kötelességet vállal arra, hogy a Szolgáltatónak, vagy harmadik félnek a Szolgáltatás jogellenes használatával okozott kárát megtéríti. A Felhasználó a kár enyhítése érdekében minden tőle telhetőt elkövet és követi a Szolgáltató iránymutatásait.

8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás igénybevételének Felhasználó vagy Szolgáltató általi megszüntetése után is fenn áll mindaddig, amíg a Ptk. jogorvoslatra lehetőséget ad.

VII. A regisztráció megszűnése

1. A Szolgáltató célja Magyarország legnagyobb aktív álláskereső adatbázisának létrehozása. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minél frissebben tartja a profilját (belép az fiókjába) annál nagyobb esélye lesz arra, hogy bekerüljön egy kiválasztási folyamatba. A Szolgáltató folyamatosan e-mailben értesíti a Felhasználót, hogy a regisztrációja hol tart. Egy év teljes inaktivitás után a Szolgáltató inaktív státuszba helyezi a Felhasználót, majd két év inaktivitás után törli a rendszerből a fiókot és az ott gyűjtött összes adatot és információt.

2. A Szolgáltatás megszüntetésével, illetve a Felhasználó önkéntes fióktörlésével, a regisztráció egyből megszűnik. Abban az esetben, ha a Felhasználó elhelyezkedett, de továbbra is érdeklik az ajánlatok, maradhat aktív státuszban, vagy kérheti az inaktív státuszt. Az inaktív státusz azt jelenti, hogy a Felhasználó e-mailes megkeresés és a munkáltató cég kilétének felfedése után eldöntheti, hogy felfedi-e a saját kilétét.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

Munkavállaló:
A JobServices szolgáltatásai a munkavállaló felé mindig díjtalan. A JobServices célja, hogy minél többen kezdjék el használni a felületet és segítsen a munkavállalóknak abban, hogy megtalálják az ideális munkát.

Munkaadó:
A JobServices szolgáltatása a munkaadók részére minden esetben díj ellenében történik. A munkaadó választja ki, hogy mely szolgáltatásokat rendeli meg az oldalon.

Három féle csomagot különböztetünk meg:
Start: 59.990 Ft + Áfa / pozíció
Business: 89.900 Ft + Áfa / pozíció
Profession: 119.000 Ft + Áfa / pozíció

Extra szolgáltatásaink:
Social Media hirdetés: 99.900 Ft + Áfa / pozíció
Fontos információ: A szolgáltató a szolgáltatást nem teljesíti, amíg az összeg kiegyenlítésre nem kerül. Az összeg teljesítését követően a hirdetés aktiválásra kerül. Amennyiben a megrendelő a díjbekérőt 3 felszólításra sem rendezte, úgy szolgáltató a szolgáltatást nem végzi el, ezért plusz díjat nem számol fel.

2017.05.18. 10:00 előtti rendelésekre az alábbiak érvényesek:
A díjazás, fizetés: Munkaadó a megrendeléskor e- számlát kap, melyre van 4 napos fizetési határideje.

Fontos számlázási információ: A számla határidőre történő nem teljesítése esetén a szolgáltató a hirdetést automatikusan leállítja, a szolgáltatás teljesítését felfüggeszti. Fizetési felszólításra történő teljesítés után a hirdetés újraindításra kerül. Amennyiben a megrendelő a számlát 3 felszólításra sem rendezte, úgy Szolgáltató által stornó számla kerül kiállításra. Szolgáltató nem fizetés esetén a szolgáltatást nem végzi el, ezért plusz díjat nem számol fel.

2017.05.18. 10:00 utáni rendelésekre az alábbiak érvényesek:
A díjazás, fizetés: Munkaadó a megrendeléskor díjbekérőt kap, melyre van 4 napos fizetési határideje. A fizetés beérkezését követően a díjbekérő alapján elektronikus számla kerül kiállításra.

Fontos számlázási információ: A díjbekérő határidőre történő nem teljesítése esetén a szolgáltató a hirdetést automatikusan leállítja, a szolgáltatás teljesítését felfüggeszti. Fizetési felszólításra történő teljesítés után a hirdetés újraindításra kerül. Amennyiben a megrendelő a díjbekérőt 3 felszólításra sem rendezte, úgy szolgáltató a szolgáltatást nem végzi el, ezért plusz díjat nem számol fel.

IX. Jogviták rendezése

A szerződő Felek a jelen szerződésből esetlegesen eredő peres jogviták elbírálására a Győri Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

X. Melléklet

Adatvédelmi tájékoztató megtekinthető itt http://toborzas.hu/adatvedelem/

Feltöltve: 2015.06.19.
Frissítve: 2017.05.23.

Kérdésed van? Beszéljünk!

További részleteket szeretnél megtudni, ezen a számon kereshetsz minket:
+36 70 123 4567 vagy írj nekünk e-mailt a hello@toborzas.hu e-mail címre!